Hvorfor solenergi?

Hvorfor er solcellestrøm så værdifuldt?

Med solpaneler beskytter du aktivt miljøet, og ligeledes vælger du også en økonomisk attraktiv investering.

Egetforbrugskvoten

Jo mere solcellestrøm du selv forbruger ved strømmens produktion, desto bedre. Du kan øge denne kvote gennem:

• styring af dine elapparater
• anvendelse af et batterisystem

4 eksempler på fordele med solcellestrøm

• Du minimerer dine eludgifter.
• Du øger værdien af din ejendom.
• Du øger afkastet af din kapital.
• Du bliver uafhængig.

Omkostningsforskel eller fra nettet vs. solcelle-strøm

Omkostningerne ved produktionen af solcellestrøm ligger i dag  omkring 0,74-1,16 kr. per kilowatt-time.
Det er langt under prisen på elektricitet fra det offentlige elnet. Jo større differencen er, desto mere profiterer du af skiftet til solcelle-strøm.

Hvorfor er solcellestrøm så profitabelt?

Gør brug af håndværkerfradraget og sikrer dig finansieringsstøtte til din bæredygtige omstilling. Derudover bidrager solceller til opfyldelsen af de aktuelle energirammer for nybyggerier.

Du kan få konkrete regneeksempler og uddybende oplysninger omkring solcellestrøm. Kontakt os og få mere at vide.

Anlægsudbytte over mindst 20 år

Et solcelleanlæg er en langsigtet investering. For at sikre dens funkti-on og ydeevne på mindst 20 år, må du være opmærksom på følgende:

• en fortrinsvis skyggefri  eksponering giver størst udbytte
• høj systemvirkningsgrad gennem byggekomponenternes optimale samspil
• kompromisløs kvalitet af komponenterne med høj pålidelighed