Skal dit tag udskiftes?

Du har sikkert tænkt på at skifte dit tag i et stykke tid. For det trænger med dets utætte tagplader og er årsag til en stadig usikkerhed når der kommer et ordentligt tordenvejr. Det er en stor udskrivning og derfor har du sikkert gjort dig mange overvejelser over hvad du skal gøre ved det.

Gammelt tag til opmåling

Producer din egen strøm

Vi vil anbefale, at i stedet for at udskifte dit tag til et traditionelt tegl- eller eternittag, at du udskifter det med Energitaget.
For, ud over at du får et helt nyt tag, bliver du næsten selvforsynende med din egen strøm som du kan lagre på dit eget batteri. Energitaget er kun 20 til 50% dyrere end udskiftning til et traditionelt tegltag.
Og det er vel at mærke incl. en inverter, der omdanner jævnstrømmen fra solcellerne til vekselstrøm samt batteri til dit eget forbrug.
Vi nedtager og bortskaffer hele dit eksisterende tag, og lægger et helt nyt tag op på dine eksisterende tagspær – incl. udhæng, tagrender og nedløbsrør. Solcellepanelerne bliver med en gennemprøvet teknik (4.500.000 M2 installeret i 30 lande) integreret direkte som en del af din tagflade. Konstruktionen er lidt lettere end dit eksisterende tag og derfor vil der ikke være styrkemæssige udfordringer med denne teknik.

Vi samarbejder med dit udvalgte tagfirma

Du har sikkert allerede nu indhentet en masse forskellige tilbud fra virksomheder, der kan udskifte dit tag et nyt traditionelt tag. Vi vil hellere end gerne samarbejde med din udvalgte tagleverandør hvor vi bidrager med vores ekspertise så vi sammen kan bygge et nyt tag til dig hvor solcellepanelerne er indbygget i selve taget. Så får du det bedste fra begge verdener: Et tagfirma (måske din lokale tømrermester?) som du er tryg ved, i kombination med vores tekniske løsning og erfaring med at indbygge solcellerne i taget. Vi har udviklet en 3-trins raket til formålet:
1. Din valgte tagleverandør udskifter taget på traditionel vis incl. nye taglægter; men efterlader nogle områder i taget hvor solcellerne skal placeres.
2. Vi kommer og lægger nogle ekstra taglægter og lægger solcellerne ned i taget. Herefter lægger vi alle overgangsstykker rundt om solcellerne.
3. Dit tagfirma afslutter opgaven ved at tilpasse tagbeklædningen (tagsten, bølgeeternit, skiffer, tagpap etc), så den afsluttes over vores overgangsstykker og med de afstande til solcellerne som vi angiver.

Få et hurtigt overslag

Udfyld formularen her og få et overslag på hvad det vil koste dig at udskifte dit gamle tag med Energitaget og hvor meget strøm du vil kunne forvente selv at producere og bruge.
Hvis overslagsprisen er interessant, vil vi med udgangspunkt i dine data udforme et detaljeret tilbud hvor vi finregner på tallene. Erfaringsmæssigt vil en efterfølgende tilbudspris ligge inden for +-15% af overslagsprisen.

Vi har gjort det nemt for dig

Få et overslag ved at indtaste ganske få informationer. Vi har stor erfaring i at afstemme ydelsen af anlægget  med vores kunders behov og vi anvender en række offentlige systemer til at finde de nødvendige data, så du ikke behøver at bruge tid på at finde dem.
Forvent et mere dybtgående interview omkring dine behov hvis du, efter at have modtaget overslaget, ønsker at få fremsendt et tilbud.